За проекта

Добре дошли в сайта SIGNS FOR HANDSHAKES (ЗНАЦИ ЗА РЪКОСТИСКАНЕ)

ИНСТРУМЕНТАРИУМ „ГЛУХИ–МЛАДЕЖИ–СРЕЩАТ–РАБОТОДАТЕЛИ

Период на проекта: 10/2015-09/2017

Знаци за ръкостискане е двугодишен европейски проект с партньори от Австрия, България, Великобритания и Словения, насочен към

  • изграждане и поддържане на стабилна връзка между представители на работодателите и общността на глухите хора
  • подпомагане на работодателите, наемащи глухи младежи, с практически съвети
  • увеличаване на възможностите за работа за млади кандидати с увреден слух на пазара на труда
  • подобряване на разбирането как да се прилагат ефективни методи за алтернативна комуникация на работното място
  • по-широка употреба на жестови езици на работното място (основни жестове за ежедневно общуване)

ПРЕДПОСТАВКИ

Стремежът към професионално развитие на младежите със слухово нарушение не е по-различен от този на чуващите младежи: фризьор, счетоводител, водопроводчик, сервитьор, художник, учител, медицински работник, фотограф, компютърен програмист, уеб дизайнер и др. Днес младежката безработица е сериозен проблем в цяла Европа.  Реализирането на пазара на труда е свързано с много препятствия, особено за глухите младежи, търсещи работа.

„Как да общуваме?”

е основен въпрос, който си задават работодателите, когато разберат, че кандидатстващият за работа е със слухово нарушение. Най-важното в подобна ситуация е да се подходи открито към другия. Съществуват много начини глухите и чуващите хора да общуват помежду си и да работят добре заедно.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  • Повишено равнище на трудова заетост на глухи младежи
  • Подобрена комуникация между работодатели, глухи работници и техните чуващи колеги
  • Повишено ниво на осъзнаване на културата на глухите хора и техния език на работното място

Преглед на нашите дейности

ГЛУХИ ХОРА НА РАБОТА: МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ – ПОРТРЕТИ

Глухите хора трудно се забелязват в нашето общество. Да се обърне специално внимание на глухите хора и ситуациите на работното място, свързани с тях, е най-добрият и подходящ начин за информиране и осъзнаване от работодателите на различни аспекти, свързани с глухите хора, и по-специално по въпроса „Глухотата и работата”. Тяхното описване чрез моделите за подражание и разказите им дават полезни съвети на работодателите, които не са запознати с въпросите, отнасящи се до глухотата и професионалната интеграцията на  глухите хора. Освен това, тези портрети обогатяват и мотивират глухите младежи да получат информация от първа ръка за професионалния опит на техни връстници.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ „ГЛУХИ-МЛАДЕЖИ-СРЕЩАТ-РАБОТОДАТЕЛИ”

„Нищо за нас без нас!” се отнася до изграждането на обща представа за глухотата и различни комуникативни дейности за трудовия сектор, като участието на самите глухи младежи е решаващо, за да бъдат забелязани чрез техния собствен език, техния потенциал и начини на изразяване. Глухите младежи показват важни знаци (от техния жестов език) и дават съвети за начините на общуване, за да направят ежедневното сътрудничество между чуващи и глухи колеги по-лесно. Например, как се казва „Добро утро”, „Как е вашето име?”, „Как сте?” и др. Много от тези фрази се учат бързо и лесно, и осигуряват едно добро начало.

АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

създаването на мрежа за сътрудничество между организации на работодателите и организации от общността на глухите хора е съществен елемент от изграждането на устойчиви мостове за включване на глухите младежи на пазара на труда и е основна част от проекта. SIGNS FOR HANDSHAKES създава Карта на мрежа от организации и компании, които насърчават и подкрепят инициативата за „Приятелски настроено към глухите работно място”.

СРЕЩИ И ДИАЛОЗИ

проектът предлага работни семинари и обучения за компании и организации за осъзнаване на глухотата и преодоляване на бариерите в общуването. Работните семинари ще бъдат организирани с помощта на пълен набор от видео материали, създадени от самите глухи младежи. Обучителните събития ще съберат заедно участници от всички целеви групи – представители от сектора на работодателите, както и глухи младежи.

Skip to content