отпечатък

Отпечатък

equalizent – Schulungs- und Beratungs GmbH
Obere Augartenstraße  20 | 1020 Vienna | Telephone: 0043 409 83 18, Telefax: 0043 409 83 18 – 21
Email: monika.haider (at) equalizent.com

Управляващ директор на equalizent: Monika Haider
Координация на проекта: Manuela Hofer

equalizent е регистрирана компания и е регистрирана във Виена. Регистрационен номер: 562372v

Не носим отговорност за съдържанието на външните връзки.
С подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Skip to content