Handbook BG

Handbook

Handbook

Ръководството представлява изчерпателен наръчник за провеждане на семинарите/уъркшопите, включително описания и методологии за всички интерактивни части между чуващите и глухите участници в семинарите/уъркшопите. Ръководството също така включва помощна секция с полезна информация, съвети и връзки.

Skip to content