Youth Toolbox BG

„Счупи леда” – Жестомимичен речник

Младите хора показват важни признаци за подобряване на ежедневното взаимодействие между чуващи и глухи колеги. Възникват много въпроси, особено при започване на работа, като: Как да се поздравяваме, да кажем „Добро утро!”, да се представим? Повечето от тези изрази се учат лесно и дават възможност за позитивно начало.

© Pavel-Losevsky - Fotolia.com

Съвети за общуване

Как да подходим един към друг? Как да общуваме? Често реагираме сдържано, когато съществува някаква несигурност. Тази брошура съдържа информация и съвети, които да ви помогнат да преодолеете първоначалните бариери, да изградите добри взаимоотношения и да подхождате към общуването с лекота.

Младежки портрети

„Нищо за нас – без нас” 
Глухи младежи се представят и разказват за техните желания, мечти и бъдещи планове

 

Skip to content